Ikona dostępności
PWSZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie

Aktualności

Wybierz swoich przedstawicieli!

Wybierz swoich przedstawicieli!

11.10.2021 r.

Wybory do Samorządu Studenckiego i Senatu PUZ  w Suwałkach. Zgłaszanie kandydatów - do 14 października; Wybory - 15 i 18 października

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego PUZ w Suwałkach w składzie:

1. Renata Cichanowicz (przewodnicząca)
2. Dominika Święcicka
3. Sebastian Wierzbicki
4. Aleksandr Kutalovskij

wprowadziła harmonogram czynności wyborczych w wyborach do Zgromadzenia Ogólnego Samorządu Studentów PUZ w Suwałkach na kadencję 2021-2023 oraz wyborów uzupełniających do Senatu PUZ w Suwałkach 2020-2024.

 

 1.  

Rozpoczęcie czynności wyborczych.

11 października 2021 r.

 1.  

Zgłaszanie do Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego kandydatów do Zgromadzenia Ogólnego Samorządu Studentów PUZ w Suwałkach  - 13 mandatów (4 mandaty- WHE; 6 mandatów- WOZ; 3 mandaty- WP) oraz kandydatów do Senatu (2 mandaty)

Pokój 201 w godzinach 8.00-15.00

11 - 14 października 2021 r.                 

 1.  

Wybory członków do Zgromadzenia Ogólnego Samorządu Studentów PUZ w Suwałkach oraz wybory uzupełniające do Senatu

Patio PUZ w Suwałkach

15 października 2021 r., godz. 14.00 - 19.00

18 października 2021 r., godz. 10.00 - 15.00

 1.  

Zakończenie czynności wyborczych.

19 października 2021 r.

Szczegółowa procedura wyborcza

 1. Wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego w składzie jak powyżej.
 2. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi Uczelni z wyjątkiem osób zawieszonych w prawach studenta.
 3. Przed wpisaniem na listę wyborczą, kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
 4. Głosować można tylko osobiście.
 5. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania oznaczonych pieczątką nagłówkową Uczelni, na której kandydaci wpisani są w kolejności alfabetycznej. Ponadto karta powinna zawierać nazwę i datę wyborów, numer tury wyborczej.
 6. Wybór uważa się za dokonany, jeśli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów.
 7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów, stanowiącą o wyborze, Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego ogłasza kolejną turę wyborów i przeprowadza powtórne głosowanie na tych kandydatów przy zachowaniu obowiązujących zasad.
 8. Listę wyborczą kandydatów sporządza się w kolejności alfabetycznej. Listę zamyka się na jeden dzień przed wyborami.
 9. Głos jest nieważny, gdy:
  1) Znak x postawiono przy większej niż jeden liczbie kandydatów;
  2) Znaku x nie postawiono przy żadnym kandydacie;
  3) Głos oddano na innej, niż wręczona przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studenckiego PUZ w Suwałkach karcie do głosowania;
  4) Dopisano na karcie nazwiska niefigurujące na karcie do głosowania.
 10. Po zakończeniu wyborów Uczelniana Komisja wyborcza Samorządu Studenckiego niezwłocznie ogłasza ich wynik.                                                                                                         
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Centrum Transferu Technologii
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 87 562 84 32, fax: 87 562 84 55
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij