Ikona dostępności
PUZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie
Menu

Nowości

NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI – WRZESIEŃ 2023 R. CZĘŚĆ 2

 1. Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych / redakcja naukowa Bernard Wiśniewski. - Wydanie 3. uzupełnione i poszerzone. - Szczytno : Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2021.
 1. Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie / Dorota Siemieniecka, Małgorzata Skibińska, Kamila Majewska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.
 1. Człowiek, duchowość, rodzina : impulsy myśli o. Anselma Grüna. T. 3 / redakcja naukowa Zbigniew Kulesz, Zdzisław Kunicki, Jarosław Michalski. - Warszawa : Difin SA, 2020.
 1. Ćwiczenia z życia : o twórczości Wiesława Myśliwskiego / Dariusz Kulesza. - Wydanie I. - Kraków : Instytut Literatury, 2022.
 1. Dzieci ulicy : tożsamość i zmiana / Jolanta Sokołowska. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021.
 1. Europejski wymiar polityki społecznej w świetle działalności Rady Europy / Katarzyna Głąbicka-Auleytner. - Wydanie I. - Radom : UTH Radom, 2019.
 1. Ewaluacja w profilaktyce i terapii zaburzeń behawioralnych / Małgorzata Piasecka, Justyna Kusztal, Karolina Piątek ; Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2022.
 1. Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów w roku 2022 : poradnik zawiera aktualny wzór księgi z objaśnieniami : uwzględniono opodatkowanie lekarzy wykonujących prywatną praktykę / Ksawery Haski. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2022 r. - Skierniewice : Sigma Wydawnictwo, 2022.
 1. Jak się uczymy? : dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery... jak dotąd / Stanislas Dehaene ; tłumaczenie: Dariusz Rossowski. - Wydanie II. - Kraków : Copernicus Center Press, 2021
 1. Kompas : poradnik postępowania medycznego w warunkach ekstremalnych / Paul S. Auerbach ; redaktor naukowy wydania polskiego Jerzy Robert Ładny ; [przekład Marcin Pustkowski]. - Warszawa : Medipage, copyright 2020.
 1. Kompetencje społeczne studentów ratownictwa medycznego : kształtowanie, ewaluacja i walidacja / Barbara Seweryn, Katarzyna Potyrała. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, copyright 2021.
 1. Metaloznawstwo i obróbka cieplna stali łożyskowych / Wacław Luty. - Warszawa : Wydawnictwaa Naukowo-Techniczne, 1980.
 1. Metodyka prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich / Czesław Rzeźnik, Piotr Rybacki. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, copyright 2018.
 1. Myślenie krytyczne w edukacji : metodyka kształcenia w szkole podstawowej / Iwona Czaja-Chudyba. - Wydanie I. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
 1. Na ziemi i w niebie : szkice o ziemskiej i niebieskiej ojczyźnie Jana Polkowskiego Józef Maria Ruszar - Wydanie I. - Kraków : Instytut Literatury, 2022.
 1. Nasze relacje : nazywanie relacji międzyludzkich i towarzyszących im emocji / Renata Malek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021.
 1. Niemetalowe elementy maszyn / Bogdan Łączyński. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988 (Pozn. : PZGMK).
 1. Nienawiść do świata : totalitaryzmy i ponowoczesność / Chantal Delsol ; przełożył Marek Chojnacki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2020.
 1. Osobowość i poetyka : szkice o literaturze polskiej XX wieku. T. 2 / Wiesław Paweł Szymański ; [wstęp, wybór i opracowanie tekstów Maciej Urbanowski]. - Wydanie I. - Kraków : Instytut Literatury, 2022.
 1. Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie / Sylwester Bębas. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020.
 1. Połączenia odkształceniowe / Andrzej Krukowski, Jan Tutaj. - Warszawa : PWN, 1987.
 1. Prawno-kryminalistyczne aspekty zabezpieczania i pozyskiwania dowodów elektronicznych z chmur obliczeniowych / Paweł Olber. - Szczytno : WSPol Szczytno, 2021.
 1. Prawo medyczne / Mirosław Nesterowicz, [rozdział II.2 napisał Marcin Śliwka]. - Wydanie XII uaktualnione i poszerzone. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", druk 2019.
 1. Przemoc, której nie widać : jak rozpoznać i przerwać cykl przemocy psychicznej / Theresa Comito ; przekład: Sylwia Pikiel. - Wydanie pierwsze w języku polskim. - Sopot : GWP, 2021.
 1. Przestrzenie kreatywno-warsztatowe : makerspace'y, fab laby i warsztaty w przestrzeniach polskich miast / Jacek Gądecki, Bartosz Piziak ; Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. - Warszawa ; Kraków : Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2021.
 1. Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Ronald B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor II ; przekład Grażyna Skoczylas. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021.
 1. Rewitalizacja krajobrazu kulturowego : szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Piotr Opałka i Anna Opałka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Wojewódzki Opolski Konserwator Zabytków. - Wydanie I. - Nysa : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ; Opole : Uniwersytet Opolski, 2020.
 1. Rewolucja w uczeniu / Gordon Dryden, Jeannette Vos ; przekład Bożena Jóźwiak. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2022.
 1. Rola i udział Polski we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej jako przykład europeizacji wybranych interesów politycznych / Dariusz Magierek ; Politechnika Koszalińska. - Wydanie I. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2019.
 1. Rozwój własny nauczyciela = Growth of a teacher / redaktor Stanisław D. Głazek. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
 1. Słoneczne gospodarstwo : szkice o literaturze polskiej. T. 1 / Jan Tomkowski. - Wydanie I. - Kraków : Instytut Literatury, 2022.
 1. Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 5 / redakcja naukowa Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska ; Uniwersytet Opolski. - Wydanie I. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2019.
 1. Spawalnictwo : podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej / Jan Hillar, Stanisław Jarmoszuk. - Wydanie 7. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987 ([Białyst.] : BZG).
 1. Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego 2021 / Urząd Transportu Kolejowego. - Warszawa : Urząd Transportu Kolejowego, 2022.
 1. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego 2021 / Urząd Transportu Kolejowego. - Warszawa : Urząd Transportu Kolejowego, 2022.
 1. Systemowe ograniczanie zaburzeń uprawiania hazardu / Małgorzata Piasecka, Łukasz Szwejka, Aleksandra Nastazjak. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2022.
 1. Sztuka skutecznego porozumiewania się / Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning ; przekład: Agata Błaż, Patrycja Pacyniak. - Wydanie czwarte w języku polskim. - Sopot : GWP, 2021.
 1. Teksty rozproszone. T. 1 / Józef Wittlin ; opracowanie Katarzyna Szewczyk-Haake. - Wydanie I. - Kraków : Instytut Literatury, 2022.
 1. A timeline of Polish diplomacy in Ireland = Kalendarium polskiej dyplomacji w Irlandii / edited by Jarosław Płachecki ; [translation: Mariusz Kamiński]. - Dublin : Ognisko Polskie CLG ; [Radom] : [Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy], 2021.
 1. Udział wspólnoty samorządowej w kształtowaniu bezpieczeństwa społecznego / Tomasz Łachacz. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2021.
 1. Własność intelektualna : wybrane zagadnienia praktyczne / Krystyna Szczepanowska-Kozłowska i inni. - Dodruk 2015. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2015.
 1. Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja / pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Wydanie I - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019.
 1. Wybrane problemy i zagrożenia bezpieczeństwa człowieka / redakcja naukowa Dorota Zbroszczyk. - Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im Kazimierza Pułaskiego. Wydawnictwo, copyright 2018.
 1. Wybrane techniki pomiarowe w systemach transportowych / Jerzy Kisilowski, Marzenna Dębowska-Mróz, Rafał Kowalik. - Wydanie I. - Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. Wydawnictwo, 2019.
 1. Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe / Michał Edward Niezgodziński, Tadeusz Niezgodziński. - Warszawa : PWN, 1975.
 1. Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2 / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

Wydział Nauk Społecznych
Wydział
Nauk Społecznych
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Laboratorium Chemii Spożywczej i Budownictwa
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy
Dydaktyczna inicjatywa doskonałości

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 729 052 615
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij