Ikona dostępności
PUZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie
Menu

O Bibliotece

Biblioteka Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach została utworzona 15 lipca 2005 roku, kiedy to oficjalnie zatwierdzono powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach (od 1 września 2021 r. uczelnia zmieniła nazwę na: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika). Twórcom biblioteki od początku przyświecał jeden cel: stworzenia nowoczesnej, przyjaznej placówki, gromadzącej i udostępniającej zbiory z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

Swoje zbiory udostępniamy nie tylko studentom i pracownikom Uczelni, ale także wszystkim zainteresowanym - pełnimy tym samym funkcję biblioteki publicznej, otwartej na potrzeby wszystkich użytkowników.

Misja

Misja biblioteki jest zgodna ze strategią Uczelni. Polega na:

 • wspieraniu procesów edukacyjnych, dydaktycznych i naukowo-badawczych realizowanych na Uczelni;
 • zapewnieniu społeczności uczelnianej i wszystkim zainteresowanym, dostępu
  do zbiorów własnych i międzynarodowej literatury naukowej;
 • poszerzaniu oferty zasobów i narzędzi on-line;
 • rozwijaniu informacyjnych kompetencji studentów;
 • utrzymywaniu najwyższego, profesjonalnego poziomu działalności.

Biblioteka realizuje swoją misję poprzez:

 • budowanie kolekcji bibliotecznej, zgodnej zarówno z profilem kształcenia Uczelni, jak i z potrzebami użytkowników;
 • wdrażanie nowoczesnej technologii informatycznej w procesy opracowania, udostępniania i wyszukiwania informacji;
 • tworzenie szerokiej gamy informacyjnych usług on-line;
 • prowadzenie szkoleń, spotkań, konsultacji i innych form edukacji informacyjnej
  i bibliotecznej studentów;
 • współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego i zawodowego poprzez oferowanie odpowiednich usług i wiedzy;
 • kreowanie pozytywnego wizerunku biblioteki i Uczelni poprzez ich promocję;
 • dbałość o rozwój kadry bibliotecznej, jej ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • współpracę z innymi bibliotekami w kraju i na świecie.

Lokalizacja

Biblioteka mieści się w siedzibie głównej uczelni, w nowo oddanym do użytku, we wrześniu 2006 roku, lokalu. Na powierzchni 804m², rozmieszczone są: czytelnia, wypożyczalnia, dwie kabiny do pracy indywidualnej, kabina do pracy grupowej oraz hol wystawowy. Magazyny biblioteczne, znajdujące się w piwnicy, to repozytoria mieszczące na 1 m² 1000 woluminów.

Nowoczesna architektura, którą zastosowano w aranżowaniu wnętrz (przeszklone ściany, ciepłe kolory, tłumiące hałas wykładziny podłogowe, wysokiego standardu meble), kreuje przyjazną, zachęcającą do pracy umysłowej przestrzeń. Dzięki temu biblioteka jest nie tylko ośrodkiem naukowym i miejscem pracy, ale również przyjemnym miejscem do intelektualnego wypoczynku.

System komputerowy

Biblioteka pracuje w najnowszej wersji zintegrowanego systemu zarządzania, SOWASQL Premium, posiadającej trójwymiarową architekturę klient/serwer, która umożliwia jego wykorzystywanie zarówno w sieci lokalnej, jak i zdalnie, poprzez Internet oraz co najważniejsze – zastępuje dotychczasowy katalog OPAK, multiwyszukiwarką EBSCO Discovery Service (EDS).

Biblioteka posiada licencję na wszystkie oferowane przez system moduły, przez co osiągnęła pełną komputeryzację procesów bibliotecznych, włącznie z udostępnianiem swoich zasobów w sieci Internet oraz zintegrowanym wyszukiwaniem zbiorów tradycyjnych i elektronicznych.

System umożliwia czytelnikowi:

 • dostęp do multiwyszukiwarki tj. zintegrowanego, zdalnego przeglądania katalogu wraz z zewnętrznymi elektronicznymi źródłami informacji oraz pobieranie pełnych treści z elektronicznych dokumentów pełnotekstowych;
 • wyszukanie, zarezerwowanie i zamówienie wybranych pozycji;
 • tworzenie własnych zestawień bibliograficznych;
 • zapis do Biblioteki drogą elektroniczną (rejestracja on-line);
 • przekazywanie informacji o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów.

Czytelnicy posiadają Internetowe konta biblioteczne, co daje im możliwość:

 • zamawiania materiałów przez Internet;
 • dokonywania samodzielnie prolongat;
 • monitorowania swojego stanu wypożyczeń.

Wdrożony przez Bibliotekę w 2015 r. niemiecki system Hidden Automatic Navigator (HAN), umożliwia bardzo dogodny (za pomocą jednego logowania) dostęp użytkowników z komputerów osobistych i urządzeń mobilnych – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, do wszystkich zasobów elektronicznych Biblioteki, w tym do zasobów na licencjach krajowych i komercyjnych, wykupionych przez Bibliotekę.

Multiwyszukiwarki EBSCO Discovery Service (EDS), która Biblioteka posiada jako podstawowe narzędzie wyszukiwawcze, pozwala zintegrować cyfrowe, zewnętrzne źródła informacji z zasobami własnymi. W ten sposób, użytkownicy poprzez jedno okno wyszukiwawcze uzyskali najdogodniejszy z możliwych, dostęp do pełnego spektrum materiałów zarządzanych przez Bibliotekę, w tym do międzynarodowej literatury naukowej.

Komputerowy system biblioteczny od 2010 roku zintegrowany jest z dziekanatowym systemem Bazus, co pozwala na kompleksowe i błyskawiczne przejmowanie danych potrzebnych do zakładania internetowych kont bibliotecznych oraz monitorowania statusu studenta.

Poziom komputeryzacji usług Biblioteki PUZ w Suwałkach stawia ją w gronie najpełniej skomputeryzowanych bibliotek w kraju.

Zasoby

Oferujemy użytkownikom księgozbiór dydaktyczny i naukowy z wielu dziedzin wiedzy, przede wszystkim tych, które reprezentowane są na Uczelni tj. z zakresu: ekonomii, finansów i rachunkowości, logistyki, rolnictwa, transportu, zarządzania i inżynierii produkcji, budownictwa, pedagogiki, filologii angielskiej i rosyjskiej, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz medycyny i nauk pokrewnych.

Zbiory biblioteki liczą ponad 82 000 materiałów bibliotecznych oraz 60 licencjonowanych, polskich i zagranicznych baz danych (stan na styczeń 2023 r.).

Oprócz literatury naukowo-dydaktycznej Biblioteka posiada również:

 • literaturę piękną polską i zagraniczną;
 • literaturę do nauki języków obcych;
 • 8 545 Norm Polskich z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, budownictwa, inżynierii i techniki, medycyny, przemysłu i rolnictwa;
 • Rekomendacje Techniczne;
 • 67 tytułów czasopism bieżących.

Nasz księgozbiór i zasoby elektroniczne sukcesywnie wzrastają.

Usługi

Poza tradycyjnymi usługami [wypożyczaniem prezencyjnym (na miejscu) i na zewnątrz] biblioteka oferuje wiele nowoczesnych usług, takich jak:

 • dostęp do zintegrowanego wyszukiwania za pośrednictwem multiwyszukiwarki;
 • dostęp do elektronicznych baz danych z polską i zagraniczną literaturą;
 • sprowadzanie czytelnikom materiałów bibliotecznych z innych bibliotek w postaci oryginalnej lub w formie plików komputerowych i odbitek kserograficznych;
 • wypożyczanie e-booków i materiałów audiowizualnych;
 • dostęp do stanowisk komputerowych i Internetu;
 • skanowanie materiałów bibliotecznych w dwóch formach: samodzielnej (do dyspozycji Czytelnika jest 5. skanerów) i na zamówienie Czytelnika;
 • szkolenia skierowane do studentów tj.: szkolenie biblioteczne dla studentów I roku oraz pakiet 4. szkoleń dla studentów piszących prace dyplomowe.

Biblioteka jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Dysponuje urządzeniami ułatwiającymi osobom z dysfunkcją wzroku, słuchu bądź z niepełnosprawnością ruchową korzystanie z zasobów drukowanych, elektronicznych lub materiałów własnych. Warto również wspomnieć, iż pracownicy biblioteki są pomysłodawcami i organizatorami Galerii Akademickiej, której celem jest promowanie młodych artystów miasta i regionu, w szczególności studentów naszej Uczelni. Galeria organizuje wystawy edukacyjne, literackie, plastyczne i fotograficzne oraz spotkania autorskie.

Wydział Nauk Społecznych
Wydział
Nauk Społecznych
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Laboratorium Chemii Spożywczej i Budownictwa
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy
Dydaktyczna inicjatywa doskonałości

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 729 052 615
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij