Ikona dostępności
PUZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie
Menu

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii służy celom badawczo-rozwojowym oraz dydaktycznym uczelni. Tworzy możliwości ścisłej współpracy środowiska naukowego, studentów oraz przedsiębiorców. Jest gwarantem wymiernych efektów prac badawczo-rozwojowych w postaci nowych technologii/produktów, a w konsekwencji służy poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw i całego regionu.

Koszt realizacji inwestycji to 14 200 354,89 zł, z czego 85 % zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Pozostałe 15 % zostało pokryte ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środków własnych Uczelni.

Centrum Transferu Technologii PUZ w Suwałkach to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna pełniąca funkcję platformy badawczej umożliwiająca współpracę naukowców wraz przedsiębiorców.

Pracami CTT zarządza Dyrektor. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Głównym zadaniem CTT jest wspieranie transferu wiedzy i technologii do gospodarki, a jednym z zadań jest wzmacnianie współpracy PUZ z otoczeniem biznesowym.

CTT stwarza warunki do prowadzenia nowatorskich badań, mających zastosowanie praktyczne i wykorzystywane przez otoczenie biznesowe. Prowadzone na najwyższym poziomie naukowym badania, z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury badawczej, są ukierunkowane na potrzeby transferu wiedzy i technologii do gospodarki.

Nadrzędnym celem jest wspomaganie działalności naszych klientów i wzmacnianie ich pozycji rynkowej oraz świadczenie usług najwyższej jakości, które przyczyniają się do sukcesu naszych klientów.

BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW

Bezpieczeństwo klientów korzystających z usług laboratoriów CTT zapewnia:

  1. Aktualna Polityka Jakości laboratoriów Centrum Transferu Technologii zawarta w Przewodniku Sytemu Zarządzania.
  2. Akredytacja niezależnego laboratorium badawczego. Sprawozdanie z badań akredytowanego laboratorium jest dokumentem, który w sposób niepodważalny gwarantuje obiektywność i prawidłowość przeprowadzonych badań. Dzięki niemu klient nie jest narażony na reklamacje jakościowe i/lub ilościowe swoich kontrahentów, a w przypadku ich pojawienia się posiada skuteczne narzędzie obrony.

Centrum Transferu Technologii jest Partnerem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).
Koordynatorem Sieci jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.cdr.gov.pl/sir oraz na portalu Facebook: www.facebook.com/SiecSIR/

Wydział Nauk Społecznych
Wydział
Nauk Społecznych
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Centrum Transferu Technologii
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy
Dydaktyczna inicjatywa doskonałości

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 729 052 615
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij