Ikona dostępności
PUZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie
Menu

Doradztwo zawodowe z coachingiem i praca społeczno-opiekuńcza

Specjalność:

PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA
DORADZTWO ZAWODOWE Z COACHINGIEM

Studia stacjonarne* licencjackie (3-letnie)
* tryb dzienny lub popołudniowo-weekendowy, bezpłatne

Wiedza

Student zdobywa wiedzę ogólną z dyscypliny pedagogika oraz wiedzę szczegółową z zakresu współczesnych teorii, koncepcji i praktyk wychowania oraz wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach, a także kształtowania się stosunków interpersonalnych, teorii komunikowania interpersonalnego oraz zaburzeń procesów komunikacyjnych w relacjach międzyludzkich.

Umiejętności

Student nabywa umiejętności w zakresie m. in.:

 • identyfikacji procesu kształcenia, wychowania i opieki,
 • dobierania różnorodnych strategii wspomagania i kierowania procesem nauczania-uczenia się oraz rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych,
 • analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań,
 • diagnozowania jednostek i organizacji,
 • projektowania i wdrażania programów doradztwa zawodowego w zależności od potrzeb odbiorców oraz realizowania ich we współpracy z odpowiednimi instytucjami, organizacjami i służbami społecznymi,
 • obserwowania, analizowania i interpretowania różnorodnych zjawisk społecznych oraz powiązania ich z różnymi obszarami działalności pedagogicznej
Praca

Absolwent może znaleźć pracę m. in. w:

 • szkołach podstawowych,
 • domach dziecka,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • specjalistycznych ośrodkach wsparcia i poradnictwa specjalistycznego,
 • ośrodkach kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 • świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • instytucjach rynku pracy i pośrednictwa pracy.

ul. Noniewicza 10
16-400 Suwałki

Zadzwoń, dowiedz się więcej:
tel. 729 052 618

www.puz.suwalki.pl


www.facebook.com/puzwsuwalkach

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Wydział Nauk Społecznych
Wydział
Nauk Społecznych
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Laboratorium Chemii Spożywczej i Budownictwa
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy
Dydaktyczna inicjatywa doskonałości

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 729 052 615
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij