Ikona dostępności
PUZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie
Menu

Honorowy patronat

Honorowym Patronatem Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Uczelni, a także dla nauki i kultury polskiej oraz przedsięwzięcia, które posiadają zasięg i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne i lokalne.

Patronat jest wyróżnieniem honorowym i nie jest tożsamy ze wsparciem finansowym ani organizacyjnym przedsięwzięcia.

Decyzję o udzieleniu Honorowego Patronatu podejmuje Rektor w oparciu o opinię Działu promocji i karier na temat organizowanego przedsięwzięcia.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach należy wysłać drogą elektroniczną na adres: dzial.promocji@puz.suwalki.pl lub złożyć osobiście w Dziale promocji i karier w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przedsięwzięciem.

W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator zobowiązany jest do stosownego oznakowania logotypem PUZ w Suwałkach wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych (zaproszeń, plakatów, ulotek i innych) w uzgodnieniu z Działem promocji i karier. Dodatkowo organizator zobowiązany jest do zamieszczenie informacji o Honorowym Patronacie na wszelkich materiałach związanych z przedsięwzięciem, jak również na stronie internetowej organizatora. Informacja o otrzymanym Honorowym Patronacie powinna zostać uwzględniona także w przekazach dotyczących przedsięwzięcia skierowanych do mediów.

Elementy systemu identyfikacji wizualnej (w tym logotyp) potrzebne do wykorzystania w materiałach dostępne są na stronie: www.puz.suwalki.plmedia/pliki-do-pobrania/

Sprawy dotyczące Honorowego Patronatu prowadzone są przez Dział promocji i karier: dzial.promocji@puz.suwalki.

Wydział Nauk Społecznych
Wydział
Nauk Społecznych
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Laboratorium Chemii Spożywczej i Budownictwa
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy
Dydaktyczna inicjatywa doskonałości

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 729 052 615
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij