Ikona dostępności
PUZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie
Menu

Program Rozwojowy dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zaprasza studentów kierunku Pielęgniarstwo do udziału w projekcie pn. Program Rozwojowy dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Suwałkach nr. POWR.05.05.00-00-0014/18 realizowanego w ramach Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji absolwentów pielęgniarstwa w okresie od 1 października 2018 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju uczelni podnoszącego jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, które przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo.
  2. Wypłata stypendiów motywacyjnych w wysokości 800zł brutto miesięcznie dla 20 studentek/tów kierunku pielęgniarstwo, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce za I rok studiów. Stypendiami motywującymi objęci będą tylko i wyłącznie studenci kierunku pielęgniarstwo, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2017/2018. Okres wypłaty stypendiów będzie obejmował 20 miesięcy (2 lata akademickie).
  3. Organizacja dodatkowych zajęć dotyczących komunikacji z pacjentem. Rezultatem przeprowadzonych zajęć będzie nabycie umiejętności efektywnej komunikacji w jednostce opieki zdrowotnej, sztuka konwersacji i prezentacji, źródła i metody rozwiązywania konfliktów w kontakcie z pacjentem w podmiocie medycznym.
  4. Organizacja wizyt studyjnych, podczas których studenci będą mieli okazję zapoznać się z organizacją i zasadami funkcjonowania wiodących ośrodków medycznych w kraju.

Studenci otrzymujący stypendium motywacyjne będą zobowiązani do podjęcia zatrudnienia w podmiocie medycznym na terenie kraju a także przystąpienia do Programu rozwoju absolwenta kierunku pielęgniarstwo, który zakłada:

  1. Wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/rza w podmiocie leczniczym na terenie Polski.
  2. Realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych w zakresie potrzeb epidemiologiczno - demograficznych kraju. W ramach cyklu szkoleń zrealizowane zostanie kształcenie podyplomowe obejmujące kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
  3. Wypłatę stypendiów szkoleniowych w wysokości 1000zł brutto miesięcznie na czas trwania szkoleń zawodowych przez okres 24 miesięcy.
  4. Wsparcie opiekuna (tutora) w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podejmie zatrudnienie.

Uczestnikami projektu mogą być studenci kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Suwałkach, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz spełniają kryteria zgodnie z regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Całkowita wartość projektu - 1 956 032,52 zł

Dofinansowanie stanowi 97% wydatków kwalifikowanych – 1 897 351,54 zł, z czego 1 648 554,20 zł pochodzi ze środków europejskich oraz 248 807,34 zł ze środków dotacji celowej.

Okres realizacji: 01.10.2018 r. do 30.09.2023 r.


Biuro projektu

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Noniewicza 10,16-400 Suwałki
pokój 431

tel. 87 562 83 99

Wydział Nauk Społecznych
Wydział
Nauk Społecznych
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Laboratorium Chemii Spożywczej i Budownictwa
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy
Dydaktyczna inicjatywa doskonałości

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 729 052 615
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij