Ikona dostępności
PUZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie
Menu

Projekty zakończone

ZPORR

 • ZPORR Proj. nr Z/2.20/I/1.3.1/8/06
 • ZPORR Proj. nr Z/2.20/I/1.3.1/18/06

INTERREG IIIA /Tacis

 • INTERREG IIIA /Tacis nr 2006/294
 • INTERREG IIIA /Tacis nr 2006/356
 • INTERREG IIIA /Tacis nr 2006/355

POKL

 • "Studencka przedsiębiorczość" - WND-POKL.08.02.01-20-014/08
 • "Poszerzamy horyzonty" - UDA-POKL.09.02.00-20-037/09
 • "Przez edukację do sukcesu" - WND-POKL.09.03.00-20-009/08
 • "Studencka przedsiębiorczość - II edycja" - WND-POKL.08.02.01-20-028/09
 • "Transfer wiedzy transfer doświadczeń" - WND-POKL.08.02.01-20-025/09
 • "Studia podyplomowe szansą na rozwój i awans zawodowy nauczycieli" - WND-POKL.09.04.00-20-044/09
 • "Transfer w przedsiębiorczość" - WND-POKL.08.02.01-20-038/10
 • "Budownictwo - nowoczesny nauczyciel przedmiotów zawodowych" - WND-POKL.03.04.03-00-047/10
 • "Ratownictwo Medyczne - wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Suwałkach" - WND-POKL.09.04.00-20-044/09
 • "Inkubator wiedzy dla biznesu" - WND-POKL.08.02.01-20-075/11
 • "Wsparcie kadry dydaktycznej PWSZ w Suwałkach szansą na rozwój gospodarczy regionu" - WND-POKL.08.02.01-20-065/11
 • "Technologia Transferu Wiedzy" - UDA-POKL.08.0201-20-051/10
 • "Wykwalifikowana kadra - konkurencyjny region" - WND-POKL.08.02.01-20-068/11
 • "Wykwalifikowany nauczyciel przedmiotów zawodowych" - WND-POKL.09.04.00-20-123/11
 • "Profesjonalnie wykwalifikowana kadra zarządzająca w systemie ochrony zdrowia" - WND - POKL.02.03.04 - 00 - 045/12
 • "Wysoko wykwalifikowana kadra zarządzają ca w systemie ochrony zdrowia" - WND-POKL.02.03.04-00-0 43/12
 • „Akademia równych szans - certyfikowane kursy języka angielskiego" - WND - POKL - 09.05.00 - 20 - B86/13

Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

 • Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

EFRR

 • "Więź nauki i biznesu w okresie recesji w regionach Olickim i Suwalskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013.
 • "Rozwój infrastruktury nauk technicznych w regionach Olickim i Suwalskim" nr SPF/LT/2010/18.

Norweski Mechanizm Finansowy

 • "Transfer wiedzy czynnikiem rozwoju innowacyjnych technologii OZE w Euroregionie Niemen"

Projekt Leonardo da Vinci - Zawodowe staże zagraniczne

 • Staż w Holandii - 2012r
 • Staż w Holandii - 2014r

Wydział Nauk Społecznych
Wydział
Nauk Społecznych
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Centrum Transferu Technologii
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy
Dydaktyczna inicjatywa doskonałości

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 729 052 615
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij