Ikona dostępności
PUZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie
Menu

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach jest Uczelnią, która zdecydowanie potępia wszelkie działania o charakterze dyskryminacyjnym. Szacunek, tolerancja oraz równość powinny przyświecać każdemu studentowi oraz pracownikowi Uczelni na co dzień.


1.Czym jest dyskryminacja?

To negatywne działania wobec osób ze względu na przynależność do danej grupy. Powstaje na skutek stereotypów (czyli nadmiernym uogólnianiu przekonania na temat grupy/osób) oraz uprzedzeń (negatywnego nastawienia emocjonalnego wobec tych grup/osób).

Z dyskryminacją mamy do czynienia na poziomie:

  • instytucjonalnym
  • interpersonalnym, związanym z nienawiścią na tle:

* rasowym (rasizm)
* pochodzenia etnicznego (ksenofobia)
* płci (seksizm)
* tożsamości płciowej (transfobia)
* orientacji psychoseksualnej (homofobia)
* wieku (ageizm)
* światopoglądu (np. antysemityzm, islamofobia)

Wyróżnić można 5 form dyskryminacji:

  • bezpośrednia

Występuje, gdy osoba traktowana jest ze względu na jedną bądź kilka cech mniej korzystnie niż jest, była lub mogłaby być traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji

  • pośrednia

Występuje wobec osoby ze względu na jedną luba kilka cech chronionych, na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna sytuacja.

  • molestowanie (tzw. nękanie, zniewagi, szykany)

To każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie wobec nie zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

  • molestowanie seksualne

To każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszanie godności osoby i stworzenie wobec nie zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Na zachowanie te mogą składać się elementy fizyczne, werbalne lub pozawerbalne

  • zachęcanie do złamania obowiązku równego traktowania


2. Instytucjonalna ochrona przed dyskryminacją

Przeciwdziałanie dyskryminacji to niezwykle ważny aspekt w rozwoju demokratycznych społeczeństw, które bazują na takich wartościach, jak prawo do wolności, różnorodności i równości! PWSZ w Suwałkach to miejsce, w którym przejawy poniżającego, nierównego traktowania nie są tolerowane, a społeczność akademicka powinna wyrażać swój jednoznaczny i stanowczy sprzeciw w stosunku do nich.

Każda osoba, należąca do społeczności akademickiej, która doświadczyła przemocy, dyskryminacji, nierównego traktowania bądź była świadkiem takiego zachowania powinna niezwłocznie zgłosić się do odpowiednich instytucji i osób.

Pomoc w tym zakresie oferują:

  • RZECZNIK AKADEMICKI

Rzecznikiem Akademickim PWSZ w Suwałkach jest prof. Włodzimierz Buczko.

kontakt: w.buczko333@gmail.com

Zadaniem Rzecznika Akademickiego jest m. in.:
- stanie na straży przestrzegania zasad wolności akademickiej oraz standardów etycznych w pracy dydaktycznej
- dążenie do polubownego rozwiązywania konfliktów dotyczących uczelni i członków jej społeczności zgłaszanych przez studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracji
- dbanie o zapewnienie równego traktowania i poszanowania wszystkich członków społeczności akademickiej

kontakt:

  • PROREKTOR DS. STUDENCKICH I DYDAKTYKI

dr Agata Wądołowska

kontakt: tel. 729 052 632
dzialnauczania@puz.suwalki.pl

  • PRZEWODNICZĄCA UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Anna Cichucka

kontakt: tel. 575 507 721


Wydział Nauk Społecznych
Wydział
Nauk Społecznych
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Laboratorium Chemii Spożywczej i Budownictwa
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy
Dydaktyczna inicjatywa doskonałości

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 729 052 615
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij