Ikona dostępności
PUZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie
Menu

Samorząd studencki

Samorząd Studencki jest gronem studentów wybranych spośród całej "braci" aby reprezentować interesy wszystkich studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Poprzez swoje organy prowadzimy szeroką działalność w zakresie spraw studenckich, opiniowaniu projektów decyzji organów Uczelni w sprawach dotyczących studentów, decydowaniu w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych na cele studenckie, uczestniczymy w pracach organów kolegialnych Uczelni, a także prowadzimy działalność skupioną przede wszystkim na organizowaniu życia studenckiego, dbaniu o rozwój kultury i turystyki wśród studentów oraz wspieraniu studenckiego ruchu naukowego. W roku akademickim 2022/2023 Samorząd Studencki PUZ w Suwałkach liczy 13 członków Zgromadzenia Ogólnego Samorządu Studenckiego.

Na czele Samorządu Studentów stoi Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego - Anna Cichucka. Reprezentuje ona wszystkich studentów PUZ oraz kreuje i prowadzi politykę całego Samorządu, reprezentując go również przed podmiotami spoza Uczelni. Prace Przewodniczącej wspiera Wiceprzewodniczący - Katarzyna Żukowska oraz Sekretarz - Wioletta Sawicka. Na opiekuna Samorządu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelni wybrano Pana dr. Artura Płońskiego. Opiekę nad Zgromadzeniem sprawuje dr Agata Wądołowska, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki PUZ w Suwałkach.

Zapraszamy wszystkich studentów PUZ w Suwałkach do współpracy!!!

Nowi członkowie Samorządu

Nowi członkowie Samorządu

10.03.2023 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza podsumowała wyniki wyborów uzupełniających do Samorządu Studentów.

Dołącz do Samorządu

Dołącz do Samorządu

02.03.2023 r.

Harmonogram czynności wyborczych wyborów uzupełniających do Samorządu Studenckiego.

Znamy wyniki wyborów

Znamy wyniki wyborów

11.10.2022 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza podsumowała wyniki wyborów uzupełniających do Senatu i Samorządu Studentów.

Wybory do Samorządu Studenckiego i Senatu PUZ

Wybory do Samorządu Studenckiego i Senatu PUZ

04.10.2022 r.

Harmonogram czynności wyborczych i procedura wyborcza.

Jakie masz prawa i obowiązki?

Jakie masz prawa i obowiązki?

07.04.2022 r.

Szkolenie dla studentów 12 kwietnia (na platformie teams) w godzinach 13.30 – 15.00 poprowadzi Anna Cichucka, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego PUZ w Suwałkach.

Poznaj samorząd studencki

Poznaj samorząd studencki

19.10.2021 r.


Wyniki wyborów do Zgromadzenia Ogólnego Samorządu Studentów PUZ i Senatu.

Wydział Nauk Społecznych
Wydział
Nauk Społecznych
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Laboratorium Chemii Spożywczej i Budownictwa
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy
Dydaktyczna inicjatywa doskonałości

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 729 052 615
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij