Ikona dostępności
PUZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie
Menu

Sieć bezprzewodowa eduroam

Z eduroam może korzystać student oraz wykładowca PUZ w Suwałkach. Korzystanie z sieci eduroam jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu


Aby założyć i aktywować konto eduroam w domenie puz.suwalki.pl należy na adres: zaloz.eduroam@puz.suwalki.pl przesłać poniższą prośbę podając swoje dane.
„Imię:
Nazwisko:
Nr indeksu:
Zwracam się z prośbą o założenie i aktywację konta eduroam. Zapoznałem się i akceptuję regulamin eduroam dostępny pod adresem: https://www.eduroam.pl/Dokumenty/Regulamin_eduroam_v2_18_10_2013.pdf


Użytkownicy, którzy korzystali z kont eduroam w domenie pwsz.suwalki.pl powinni przesłać email zgodnie z powyższym w celu aktywacji konta w domenie puz.suwalki.pl. Konta w domenie pwsz.suwalki.pl przestaną być aktywne.


Celem usługi eduroam jest udostępnienie użytkownikom środowiska naukowego łatwego i bezpiecznego połączenia z siecią komputerową. Dostęp do sieci eduroam wymaga urządzenia zgodnego ze standardem 802.1x. Dostęp do sieci można uzyskać na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą).

Listę miejsc w Polsce, w których można skorzystać z sieci eduroam znajdzie Państwo na stronie www.eduroam.pl eduroam jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA i jest skrótem od educational roaming - inicjatywy, która wyrosła z działań europejskich akademickich sieci komputerowych.

Usługa eduroam jest współtworzona przez wszystkie instytucje, które z niej korzystają. Koordynacją budowy usługi eduroam na terenie naszego województwa zajmuje się BIAMAN – Miejska Sieć Komputerowa w Białymstoku.


WYCIĄG - OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW USŁUGI eduroam:

§ 10 Obowiązki Użytkowników

  1. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania sieciowe dokonane po uwierzytelnieniu przy pomocy jego danych uwierzytelniających. W przypadku podejrzenia, że dane uwierzytelniające mogły się dostać w ręce osób trzecich, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie administratora w swojej instytucji macierzystej, w przypadku niewykonania powyższego obowiązku Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich korzystających z jego danych uwierzytelniających. Dane kontaktowe administratora są podawane w odpowiednim serwisie internetowym instytucji macierzystej;
  2. Użytkownik powinien dołożyć starań, aby przed wysłaniem danych uwierzytelniających upewnić się, że korzysta z autentycznego zasobu eduroam (zgodnie z zaleceniami swojej instytucji macierzystej);
  3. Użytkownik powinien być świadomy, że fakt gościnnego korzystania z sieci jest odnotowywany w logach systemowych zarówno instytucji udostępniającej zasoby, jak i jego macierzystej instytucji uwierzytelniającej;
  4. Użytkownik musi działać zgodnie z lokalnym prawem i regulaminem sieci komputerowej, z której korzysta;
  5. Użytkownik eduroam może korzystać z gościnnego dostępu wyłącznie na swój własny użytek.

Pełną treść regulaminu usługi eduroam w Polsce znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.eduroam.pl/regulamin/


Zasięg sieci eduroam w PUZ w Suwałkach:

PUZ w Suwałkach ul. Noniewicza 10 - pokrycie około 80% budynku.

Dom Studenta ul. Szkolna 2 - część mieszkalna, pokrycie około 80% budynku.

Wydział Nauk Społecznych
Wydział
Nauk Społecznych
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Laboratorium Chemii Spożywczej i Budownictwa
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy
Dydaktyczna inicjatywa doskonałości

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 729 052 615
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij