Ikona dostępności
PWSZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji

Wyszukaj na stronie
Menu

Konferencje/Sympozja

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

12.02.2020 r.

Ekonomiczne, filologiczne i pedagogiczne wyzwania współczesnego świata.

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Ekonomiczne, filologiczne i pedagogiczne wyzwania współczesnego świata

 

Termin i miejsce konferencji

29 maja 2020 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Problematyka i cel konferencji

Konferencja odbywająca się na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym PWSZ w Suwałkach jest spotkaniem naukowym, poświęconym problematyce związanej z ekonomicznymi, filologicznymi i pedagogicznymi wyzwaniom współczesnego świata. Praktycy i teoretycy, badacze tematyki mają szanse zaprezentować swoje poglądy oraz badania naukowe na Międzynarodowej Konferencji Naukowej.

Bloki tematyczne

Blok ekonomiczny

 • System podatkowy w Polsce i na świecie – współczesne zmiany, efektywność funkcjonowania, konkurencyjność w zakresie wysokości obciążeń podatkowych, raje podatkowe.
 • Źródła finansowania przedsiębiorstw – czy polskie przedsiębiorstwa mogą pozyskiwać kapitał poza Polską?
 • Polityka monetarna banków centralnych – wyzwanie zerowych i ujemnych stóp procentowych, kurs walutowy jako element konkurencyjności gospodarki, zmiany w strukturze rezerw walutowych w Polsce i na świecie.
 • System bankowy – stabilny czy podatny na kryzysy gospodarcze?
 • Handel zagraniczny – protekcjonizm czy wolny handel?
 • Swobodny przepływ kapitału ludzkiego (emigracja i imigracja) a rynek pracy w Polsce.
 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie – jaka jest przyszłość naszych emerytur?
 • Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – czy jesteśmy interesującym miejscem do inwestowania?

Blok filologiczny

 • Współczesne dylematy językoznawcze.
 • Tradycje i obyczaje we współczesnej Rosji.
 • Współczesne tradycje i obyczaje w krajach anglojęzycznych.
 • Komunikacja dawniej i dziś.
 • Współczesne podejście do przekładu tekstów specjalistycznych.
 • Praktyczna nauka języka branżowego.

Blok pedagogiczny

 • Pedagogika międzykulturowa.
 • Obszary problemowej pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
 • Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole.
 • Współczesne wyzwania edukacyjne.
 • Rola edukacji dla rozwoju społecznego.
 • Przyszłość szkoły.
 • Technologia IT w edukacji.

Organizator

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny

Informacji udzielają

dr Ewelina Rutkowska – tel. 605 547 657, e-mail: eem27@wp.pl

mgr Ewa Bujno – tel. 7 562 84 28

Ramowy program konferencji

 • 9.30 – 10.00 Akredytacja uczestników konferencji
 • 10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie konferencji
 • 10.15 – 11.45 Sesja plenarna
 • 11.45 – 12.15 Przerwa kawowa
 • 12.15 – 13.45 Sesja plenarna
 • 13.45 – 14.45 Obiad
 • 14.45 – 16.15 Sesja plenarna
 • 16.15 – 16.30 Podsumowanie konferencji
 • 18.00 – 24.00 Uroczysta kolacja
Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Centrum Transferu Technologii
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta
Akademicki Związek Sportowy
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi
Szkolenia i kursy

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PUZ w Suwałkach

Tel.: 87 562 84 32, fax: 87 562 84 55
Adres e-mail: biuro.rektora@puz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij